•  
  -
  -

  TERAPIE

  Gestalt terapie a psychologie zdraví: Zkuste celostní přístup v terapii!

  Slider Background
Jsem terapeut a kouč, který se silně inspiroval Gestalt terapií a pozitivní psychologií, třebaže si obzory neustále rozšiřuji o nové přístupy.

 

Cena za terapeutické sezení je 1500 Kč (50 min), rodinná a párová terapie 2000 (75 min). Studenti, nezaměstnaní a maminky na mateřské (nebo matky samoživitelky) mohou požádat o individuální slevu.

English psychotherapy – 2000 CZK (50 min). English couple therapy – 2500 CZK (75 min).

Přijímám platby platebními kartami (Visa, Mastercard) nebo poukázkami Benefit Plus a Up (účtován manipulační poplatek 80 Kč za platbu Benefit Plus a Up).

 

 

Poskytuji terapeutické služby adolescentům, dospělým, rodinnám a párům.

S čím Vám mohu pomoci:

 • stres
 • úzkosti a obavy, deprese
 • psychosomatické obtíže (nespavost, nevolnosti, bolesti hlavy atd.)
 • únava a vyhoření
 • skloubení profesního a osobního života
 • osamělost
 • krize životního smyslu
 • sebedůvěra a sebeláska
 • nespokojenost
 • psychospirituální krize
 • seberozvoj
 • pocit, že vám ostatní nerozumí – jako byste byli z jiné planety
 • nedostatečný pocit vlastní hodnoty
 • přecitlivělost
 • práce s talentovanými dětmi a dospělými

Jako terapeut spolupracuji s terapeutickým centrem Pod křídly a s neziskovou organizací Alfa Human Service, která podporuje neformálně pečující. 

Kdy zvolit terapii a pro koho je vhodná?

Terapie jako péče o duši je vhodná pro kohokoliv, kdo chce být ve svém životě spokojený, být v lepší vztahu sám se sebou i se svým okolím. Neplatí, že je vhodná pouze pro lidi psychicky nemocné.

Psychoterapie má mnoho podob a směrů, díky integrativnímu přístupu a rozmanitosti směrů, ze kterých čerpám (gestalt, na řešení orientovaný přístup, hry, práce s tělem – viz o mě), budeme vždy společně hledat ten nejlepší způsob práce, který nám bude vyhovovat a povede k žádoucím změnám.

Terapie pomáhá mobilizovat vnitřní zdroje. Ty spolu budeme hledat a objevovat, postupně je budeme prozkoumávat a posilovat.

Díky terapii si uvědomíte nezdravé vzorce chování, který kdysi mohly pomáhat a fungovat, ale dnes život komplikují. Nezdravé vzorce se často objevují ve vztazích nebo emočních reakcích.

Společně budeme zakoušet různé pohledy, jak se jinak dívat na vaše životní události. Díky tomu je možné změnit sebepojetí.

Jako psychoanalytický párový terapeut věřím v transformační sílu porozumění nevědomé dynamice, která utváří naše vztahy. Zkoumáním hluboce zakořeněných vzorců, konfliktů a emocí, které se často skrývají pod povrchem našich vztahů, můžeme odemknout cestu k trvalým vztahům, spojení a osobnímu růstu.

Během našich sezení vás a vašeho partnera povedu na cestě sebepoznání a vzájemného porozumění. Společně budeme:

 • Odkrývat nevědomé vzorce a obrany, které mohou brzdit váš vztah.
 • Zkoumat vliv vašich individuálních historií, stylů připoutání a rodinných dynamik na vaše současné partnerství.
 • Pěstovat hlubší úroveň empatie, komunikace a emocionální intimity mezi vámi a vaším partnerem.
 • Pracovat na konfliktech a výzvách tím, že se budeme zabývat jejich základními psychologickými kořeny.
 • Posilovat vaše pouto vytvářením společného porozumění jedinečným dynamikám a potřebám vašeho vztahu.

Díky tomuto procesu získáte nejen vhled do svého vztahu, ale také prožijete hluboký osobní růst. Díky konfrontaci a práci s nevědomými překážkami, které vás mohou brzdit, můžete odemknout svůj plný potenciál jako jednotlivci i jako pár.

Nepotlačujte nemoc. Uzdravte se!

Rozdíl mezi terapií a koučingem

Je mnoho definic, které rozdělují terapii a koučování. Pro mě je hranice mezi koučováním a terapií u každého klienta jiná. Projevuje se to v hloubce práce a intenzitě. V terapii jdeme hlouběji, k intenzivnějším zážitkům a proto je potřeba v práci zvolnit, nehnat se za cíli.

Detailnější rozdíl mezi koučováním a terapií je popsán v tomto článku.

 

Jak terapie probíhá?

Povídáme si. V ideálním případě více mluvíte vy, já naslouchám, vnímám a reflektuji. Vnímám co říkáte, jak to říkáte, co u toho prožíváte a všímám si toho, co se děje mezi námi. Velmi často mi při poslechu naskakují různé obrazy a metafory a občas je nabídnu ke sdílení. Mojí prací je udržovat strukturu a vnímat proces, Vaší prací je dát tomu obsah. Vytvářím bezpečné pole, abyste mohli být plně autentičtí.

V práci terapeuta kombinuji různé přístupy – na řešení zaměřené, gestalt, experimenty, hry, řízené imaginace, kreslení a práci s tělem.

 

Výcviky a dlouhodobé kurzy:

 • Výcvik integrace v psychoterapii (1000 hodin, akreditován u EAIP a Českou psychoterapeutickou společností pro obor zdravotnictví) 2013-2019.
 • Biosyntéza pro práci s dětmi (75 hodin, Martin Hofman & Tati Neves, Český institut biosyntézy, 2019).
 • Kids skills (48 hodin, Dalet, 2018). Na řešení orientovaný přístup pro práci s dětmi, rodiči a komunitou.
 • Gestalt Essence (84 hodin, Ladislav Dvořák, Ester Neumanová, 2009). Roční výcvikový koučovací kurz zaměřený na využití gestalt přístupu v koučování.

Probíhající:

 • Psychoanalytická párová a rodinná terapie (280 hodin, IPPART)
 • University of Wolverhampton, MSc. Psychology of Mental Health and Wellbeing
 • Traumatic Stress Studies Certificate Program (Trauma Research Foundation) 

 

 

Kurzy:

 • Emergentní terapie v terapeutické praxi (8 hodin, Daniela Vodáčková & Denisa Krumpová, 2024) 
 • Hraniční porucha osobnosti (22 hodin, Tatiana Neves, 2023)
 • Deliberate practice in psychodynamic psychotherapy (8 hodin, Hanna Levenson, 2023)
 • Úvodní sezení s párem (16 hodin, Jan Vojtko & Pavel Rataj, 2023)
 • Důvěra ve změnu II. – Aspekty práce s vývojovým traumatem v dětství a dospělosti (16 hodin, Yvonna Lucká, 2022) 
 • Důvěra ve změnu – trauma v kontextu biosyntézy (32 hodin, Barbora Janečková & Yvonna Lucká, 2022)
 • Zážitkový úvod do ACT-u (11 hodin, Lucie Zernerová & Helena Vontorčíková, 2021)
 • Psychosomatika v biosyntéze III. (24 hodin, Alena Večeřová Procházková & Veronika Sailerová, 2021) 
 • Psychosomatika v biosyntéze II. (15 hodin, Alena Večeřová Procházková, 2021)
 • Párová terapie – práce se zdravou vazbou a zdravou sexualitou I. (15 hodin, Maria del Mar Cervantes, 2021)
 • Psychosomatika v biosyntéze I. (20 hodin, Alena Večeřová Procházková & Veronika Sailerová, 2020) 
 • Metody KBT v praxi (12 hodin, Roman Pešek 2020)
 • Úvod do Pesso Boyden (7 hodin, Petr Odstrčil, 2019)
 • Gestalt terapie dětí a adolescentů (20 hodin, Lynn Stadler, 2018)
 • Užitečné pomáhající rozhovory zaměřené na řešení (16 hodin, Peter Szabó, MCC, 2018)
 • Terapie hrou a ceremonie a rituály (7 hodin, Instep Akademie, 2018).
 • Úvod do neuropsychoterapie (7 hodin, Česká asociace pro psychoterapii, 2017)
 • Neurobiologie a Gestalt terapie (Felicie Carrol, 4 hodiny 2017)
 • A New Therapy for Each Patient: Evidence-Based Responsiveness (John. C. Norcross PhD, 5 hodin, 2016)

Moje práce je supervidována Janem Kulhánkem a Alenou Večeřovou Procházkovou.

 

Nejsem poskytovatelem zdravotnických služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nejsem vázán smlouvou se zdravotními pojišťovnami, poskytuji služby za přímou úhradu.

Jsem členem České asociace pro psychoterapii.

DeePsy Badge

Footer background
Palác YMCA, místnost 220
info@milanpavlicek.cz
+420 603 592 122

Napište mi

Díky! Zpráva byla úspěšně odeslána. Zpráva nebyla odeslána. Zkontrolujte prosím všechna pole.
Vymazat
© 2014-2022 Milan Pavlíček. Všechna práva vyhrazena.