ZPOVĚĎ KOUČE ANEB MOJE “TADY A TEĎ”

  Můj přístup ke koučinku, ale vlastně i k lidské osobnosti a jejímu růstu obecně, vychází z  Gestalt zásady “tady a teď”. Aktuální situace je vždycky klíčem k porozumění životnímu příběhu člověka, a to nejen směrem do minulosti, ale především ve vztahu k budoucnosti –  vzhledem k cílům, očekáváním, obavám, přáním  i snům, které člověk má.    Svoje “tady a teď” přitom nemá jen klient, ale samozřejmě i sám kouč – a právě jejich vzájemné protínání představuje snad ten nejzajímavější aspekt celého koučingu. Jste zvědaví, jak vypadá takové “tady a teď” osobního kouče? Pokusím se vás s ním seznámit.

Kdo jsem?

 

Původní profesí vůbec nejsem kouč, jako ostatně snad nikdo. Byla to nicméně právě má práce, která mě ke koučingu dovedla. Celá moje dosavadní profesní dráha je spojena s oblastí HR a osobnostního rozvoje. Řadu let jsem působil především jako headhunter – pomáhal jsem firmám vyhledávat vhodné zaměstnance. Vybudoval a vedl jsem dvě HR oddělení v dynamických start-upech.

Ve své práci jsem se setkával s řadou velmi zajímavých, nadaných a také často mimořádně dobře placených lidí. Přesto jsem u nich byl často svědkem nespokojenosti, vyhoření, ztráty motivace. Pochopil jsem, že pro spokojený život víc než na vnějších okolnostech záleží na kontaktu se sebou samým. Na porozumění vlastní situaci, svému “tady a teď”.  A tak se mi otevřelo téma koučingu  a terapie jakožto cesty k hlubšímu porozumění sobě samému a s tím spojenému lepšímu rozhodování a spokojenějšímu životu. Absolvoval jsem kurz Gestalt koučingu, výcvik Integrace v psychoterapii a dnes své profesní aktivity směřuji na terapii, koučing a HR konzultace.

ODKUD PŘICHÁZÍM?

 

Má cesta ke koučingu ale začala vlastně mnohem dřív. Vystudoval jsem filosofii v kombinaci s psychologií zdraví na Univerzitě Karlově a následně si studia rozšířil o personální management na Masarykově univerzitě. Otázky smyslu lidského jednání a osobnostního růstu byly tedy bytostnou součástí mého univerzitního studia.Zcela nových impulsů se mi pak dostalo roce 2002, kdy jsem pod vedením doc. Václava Břicháčka, jemuž jsem 5 semestrů dělal asistenta, začal studovat psychologii zdraví.

Psychologie zdraví, či pozitivní psychologie změnila paradigma psychoterapie a namísto léčení patologických stavů se začala zabývat tím, jak zlepšovat kvalitu života. 

Osobně považuji za velice inspirativní vhled do problematiky psychologie zdraví TED přednášku Martina Seligmana, v níž jeden z hlavních představitelů pozitivní psychologie vysvětluje podstatu změny paradigmatu v psychologii.

Ale to stále ještě není počátek mé cesty. Vlastně už od malička jsem si totiž kladl otázku, jak funguje má vlastní mysl a byl jsem vůbec zvědavé dítě, ponořené do knih i empirického zkoumání světa. Ještě coby školák jsem začal studovat bojová umění a mí učitelé (z nichž největší inspirací pro mě byl Oldřich Bohumil Vašek, legenda českého bojového umění) kladli důraz nejen na fyzické pojetí boje, ale i na vnitřní přípravu “bojovníka”.

Kam jdu?

 

Problematika osobnostního růstu pro mě v současnosti nabývá stále větší a větší důležitosti. Dialogy s klienty, naše společné hledání smyslu a cesty ke spokojenému životu – to jsou věci, které mě naplňují a obohacují. A tak kromě toho, že stále více času věnuju koučingu, prošel jsem pětiletým terapeutickým výcvikem “Integrace v psychoterapii“. Pomáhám lidem objevovat hloubku jejich životních příběhů a skrze ně mimo jiné lépe rozumět tomu vlastnímu. Tak mi to totiž dává smysl.

 

Nestačí vám to?

 

Pokud o mně chcete zjistit víc, navštivte například můj profil na síti LinkedIn nebo čtěte můj blog, kde na sebe také ledacos prozradím.  Nebo mi napište a já vám rád odpovím.

 

 

Video medailonek natočený pro Soulmio.

Footer background
Palác YMCA, místnost 220
info@milanpavlicek.cz
+420 603 592 122

Napište mi

Díky! Zpráva byla úspěšně odeslána. Zpráva nebyla odeslána. Zkontrolujte prosím všechna pole.
Vymazat
© 2014-2022 Milan Pavlíček. Všechna práva vyhrazena.